SCHLAGFESTER LACK

Smūgiams atsparūs žemės ūkio mašinų dažai
Aukštos kokybės blizgūs dažai traktorių ir kitų žemės ūkio mašinų dažymui. Dažai skirti tinkamai gruntuotiems plieniniams ir cinkuotiems plieno paviršiams dažyti.

Sąnaudos: apie 90 ml/m² vienam sluoksniui.

 

Produkto savybės: 

 • Tirpiklio pagrindu
 • Atsparus smūgiams
 • Puikiai išsilieja
 • Puikiai dengia
 • Blizgėsį išlaikantis
 • Didelis spalvos stabilumas
 • Atsparus laikinam benzino ir dyzelino poveikiui
 • Atsparus temperatūrai iki maždaug +120 °C, esant nuolatinei apkrovai
 • Atsparus trumpalaikiam poveikiui iki maždaug +150 °C temperatūrai

Ryšiklio tipas: Alkidinė derva
Blizgumo lygis: Didelio blizgėsio
Spalva: Žiūrėti spalvų lentelę
Talpos dydis: 0,75l / 2,5l

Tankis: apie 0,93 – 1,21 g/cm³, priklausomai nuo spalvos atspalvio

Spalvinimas: Spalvinama gamykloje. Prieš naudodami patikrinkite, ar spalvos atspalvis yra tikslus – jokio apkeitimo. Pretenzijos dėl kompensacijos dėl spalvų nuokrypių po produkto panaudojimo, nepriimamos. Ant susijusių plokštumų naudokite tik tos pačios gamybos / tonavimo / partijos dažus.

Dengimo būdas: Dengiama teptuku, voleliu arba purkštuvu.
Dažymas teptuku:
Naudokite specialius teptukus su sintetiniais arba maišytais šereliais.
Dažymas voleliu:
Dažydami voleliu, naudokite šiurkštų porolono volelį. Arba tepkite trumpo plauko veltinio voleliu ir iškart po to pabaigkite smulkių porų putų voleliu.
Dažymas purkštuvu:
Paruoškite medžiagą iki tinkamos konsistencijos. Laikykitės įrangos gamintojo nurodymų.
Purškiant aukštu slėgiu:
Purkštukas: 1,5 – 1,8 mm; purškimo slėgis: 3 – 4 bar; praskiedimas apie 10%
Purškiant be oro:
Purškimo kampas: 50°; purkštukas: 0,010 – 0,013“; Purškimo slėgis: 130 – 150 bar; neskiestas

Dangos struktūra: Tinkamai paruoškite paviršių. Žr. skyrių “Pagrindai ir jų paruošimas”. Kad apsauginė funkcija būtų pakankama, reikia dažyti ne mažiau kaip 2 kartus.

Naudojimo temperatūra: Ne mažiau nei +5 °C dažymo ir džiūvimo metu.

Naudojimo instrukcijos:

 • Prieš naudojimą gerai išmaišykite.
 • Per stori sluoksniai ir nepakankamas džiūvimo laikas tarp sluoksnių gali sukelti dažų paviršiaus susiraukšlėjimą ir ilgesnį džiūvimo laiką.
 • Užtikrinkite patalpoje tinkamą vėdinimą dažant ir džiūvimo metu.
 • Tarp sluoksnių palikite pakankamai laiko džiūvimui.
 • Uždenkite aplink dažomą paviršių esančius paviršius, kad apsaugotumėte juos nuo aptaškymo.
 • Ant ištisinių paviršių naudokite tik vienos partijos medžiagą

Sąnaudos: Sąnaudos apie 90 ml/m² vienam sluoksniui. Sąnaudos gali skirtis priklausomai nuo pobūdžio ir pagrindo struktūros, dažymo būdo. Nustatyti tikslias sunaudojimo vertes galite padengus bandomąjį paviršių.

Skiedimas: Skiesti galima ne daugiau kaip 10 % su KV-203 Kunstharz-Spritzverdünnung

Džiūvimo laikas: Esant +20 °C ir 65 % santykinei oro drėgmei
Paviršius išdžiūsta maždaug po 2 valandų
Galima dažyti maždaug po 12 valandų
Šis laikas keičiasi esant žemesnei temperatūrai ir (arba) didesnei drėgmei.

Įrankių valymas: Įrankius iš karto po naudojimo valykite nitroskiedikliu arba teptukų
valikliu.

Bendrosios pastabos:

Būtina laikytis šiame duomenų lape minimų gaminių techninių duomenų lapų.

Nuo dienos šviesos trūkumo (nepakankamos UV spinduliuotės), karščio ir cheminių medžiagų pvz., valymo priemonių, klijų, dažų ar sandariklių gali pagelsti skaidrių, baltų ir šviesių atspalvių paviršiai. Tai būdinga sintetinės dervos dažams ir tai nėra gaminio defektas.

Dėl didelio galimų pagrindų skaičiaus ir kitų įtaką darančių veiksnių, kai kuriais atvejais rekomenduojama prieš dažant išbandyti ant bandomojo paviršiaus.

Kad danga būtų ilgaamžė, bent kartą per metus reikėtų patikrinti, ar ji nėra pažeista. Pažeidimai turi būti profesionaliai suremontuoti.

Pagrindas: Visi nurodyti gruntai yra taikymo techninės rekomendacijos; prireikus galima naudoti kitus gruntus. Pastabos dėl pagrindo paruošimo pateiktos šioje lentelėje.
Pagrindas turi būti be nešvarumų, atšokusių medžiagų, švarus, sausas, atsparus apkrovai ir atitikti visuotinai pripažintas technologijos taisykles. Būtina laikytis galiojančių BFS duomenų lapų ir VOB, C dalis, DIN 18363 Dažymo ir lakavimo darbai.

Senos dangos: Sušveiskite apkrovas laikančias senas dangas, jei reikia, nuriebalinkite. Nelaikančius senus dažus pašalinkite ir iškart priklausomai nuo pagrindo tinkamai paruoškite. Gruntas nėra būtinas.

Geležis/Plienas: Mechaniniu būdu pašalinkite rūdis, valcavimo “odą”, apnašas ir suvirinimo likučius, kol bus matomas blizgus metalinis paviršius. Aštrios briaunos ir šerpetos turėtų būti užapvalintos. Cinko sukibimo gruntas; Rūdžių ir sukibimo gruntas; KIS greitasis gruntas.

Cinkas: Valykite abrazyvine šluoste ir plaukite amoniakine plovimo priemone. Tam paruoškite vandens, spiritinio amoniako ir nedidelį kiekį ploviklio mišinį. Laikykitės maišymo santykio pagal amoniako spirito naudojimo instrukcijas. Tada nuplaukite paviršius vandeniu. Be to, aštrios briaunos ir nelygumai turėtų būti užapvalinti. Taip pat galima naudoti cinko valiklį. Cinko sukibimo gruntas.

Sudedamosios dalys pagal VdL: Alkidinė derva, neorganiniai pigmentai, organiniai pigmentai, titano dioksidas, organiniai užpildai, alifatinės ir aromatinės alyvos, glikoliai, priedai, antikorozinės medžiagos, sikatyvai.

Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]: Ženklinimą galima pamatyti saugos duomenų lape.

LOJ saugos pranešimas: Ženklinti nereikia.

Sandėliavimas: Visada laikykite sausoje, vėsioje, bet neužšąlančioje vietoje. Atidarytas talpyklas laikykitesandariai uždarytas.

Šalinimas: Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius. Neleiskite patekti į žemę ir (arba) dirvožemį. Išmeskite pagal oficialias taisykles. Perdirbti reikėtų tik tuščias pakuotes. Sudžiūvusius medžiagų likučius galima šalinti kartu su buitinėmis atliekomis, o skystų medžiagų likučius – pasikonsultavus su vietos atliekų šalinimo įmone. AVV atliekų kodas: 080111

Papildomi saugos nurodymai: Neįkvėpkite purškiamos dulksnos. Purškimo darbams naudokite kombinuotą A2/P2 filtrą. Šlifavimo darbams naudokite dulkių filtrą P2. Venkite valgyti, gerti ir rūkyti produkto naudojimo metu. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

This entry was posted in ERBEDOL, Produktai. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.