Grünbelag Entferner

Valiklis pelėsiui, samanoms ir žalėsiams
Paruoštas naudojimui tirpalas, efektyviai šalinantis pelėsį, samanas ir žalėsius nuo šaligatvio plytelių, terasų, stogų, terasų bei tvorų. Profesionaliam ir buitiniam naudojimui. Skirtas akmens, betono, medžio, stiklo, keramikos, metalo, cinkuotos skardos, taip pat dažytiems paviršiams. Stogo dangoms: keraminėms ir bituminėms čerpėms, banguotiems lakštams, plokštiems bituminiams stogams. Tik lauko darbams! Tirpalas giliai įsiskverbia į pagrindą, efektyviai nuvalo pažeistas vietas, turi ilgalaikį profilaktinį poveikį.

Sąnaudos: ~ 170 ml  1 m2 paviršiaus. 5 l užtenka apie 30 m2 vienkartinio apdirbimo.

Grunbelag-entferner_500ml_WEB2019

Panaudojimas: Kad būtų pasiektas optimalus rezultatas, naudoti tik ant sausų paviršių. Tirpalą tepti teptuku, šepečiu ar naudoti purkštuvą ir palikti džiūti maždaug 24 val. (džiūvimo metu apdorotą paviršių saugoti nuo kritulių). Daugeliu atvejų mechaniškai valyti apdorojamą paviršių nebūtina. Po paros sausąjį likuti pašalinti metaliniu šepečiu ar aukšto slėgio vandens srove. Esant būtinybei, paviršių apdoroti pakartotinai.

Įrankių valymas: Pabaigus darbą, įrankius plauti vandeniu.

Darbo temperatūra: dirbti esant ne žemesnei kaip  +5°C oro ir  apdorojamo paviršiaus temperatūrai.

Spalva: bespalvis

Pakuotė: 500ml / 5L

Atsargumo priemonės: Darbo metu ir darbo vietoje nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Išteptus drabužius nusivilkti nedelsiant. Atsiradus apsinuodijimo simptomams ar esant įtarimui dėl apsinuodijimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją. Įkvėpus garų ar aerozolių, nedelsiant išeiti į gryną orą. Papuolus ant odos, nedelsiant nuplauti šiltu vandeniu ir gerai nuskalauti.

Dirgina odą. Sukelia smarkų akių dirginimą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje • Prieš naudojimą perskaityti etiketę • Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas • Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių / veido apsaugos priemones • PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jei jie yra ir lengva tai padaryti. Toliau plauti vandeniu • Specialiųjų priemonių naudojimas (žr. “Atsargumo priemonės” šioje etiketėje ) • Jei sudirginama oda: kreiptis į gydytoją. • Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Veiklioji medžiaga: Ketvirtiniai amonio junginiai, benzilo-C12-16-alkildimetilhlorīdai: 15 g/kg.

Biocido inventorizacinis Nr.:

Saugoti originalioje pakuotėje ne žemesnėje kaip +1 °C temperatūroje.

Galiojimas: žr. žymėjimą ant pakuotės.

 

 

This entry was posted in Produktai, Specialūs produktai. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.