ROST- & HAFTPRIMER

Greitai džiūstantis, antikorozinis, universalus gruntas
Greitai džiūstantis gruntas metalui, plienui, kietam PVC ir medienai. Plieninių konstrukcijų, mašinų, transporto priemonių, garažo vartų gruntavimas lauke ir viduje, taip pat medienos gruntavimas.

Sąnaudos: apie 100 ml/m² vienam sluoksniui.

 

Produkto savybės: 

 • Tirpiklių pagrindu
 • Puikiai užpildo
 • Su aktyviais rūdžių apsaugos pigmentais
 • Labai geras sukibimas
 • Labai gerai dengia

Ryšiklio tipas: Alkidinė derva

Blizgumo laipsnis: Matinis

Atspalviai: PILKAI ŽALIA, RAUDONAI RUDA, SIDABRIŠKAI PILKA, JUODA, BALTA

Talpos dydis: 0,375l / 0,75l / 2,5l / 10,0l

Tankis: apie 1,27-1,39 g/cm³, priklausomai nuo atspalvio

Dengimo būdas: Dengiama teptuku, voleliu arba purkštuvu.
Dažymas teptuku: Naudokite specialius teptukus su plastikiniais arba maišytais šereliais.
Dažymas voleliu: Dažydami voleliu, naudokite šiurkštų porolono volelį. Arba tepkite trumpo plauko veltinio voleliu ir iškart po to pabaigkite smulkių porų putų voleliu.
Dažymas purkštuvu: Paruoškite medžiagą iki tinkamos konsistencijos. Laikykitės įrangos gamintojo nurodymų.

Dangos struktūra: Tinkamai paruoškite pagrindą. Žr. skyrių “Pagrindai ir jų paruošimas”.

Naudojimo temperatūra: Ne mažiau nei +5 °C dažymo ir džiūvimo metu.

Naudojimo instrukcijos:

 • Prieš naudojimą gerai išmaišykite.
 • Per stori sluoksniai ir nepakankamas džiūvimo laikas tarp sluoksnių gali sukelti dažų paviršiaus susiraukšlėjimą ir ilgesnį džiūvimo laiką.
 • Užtikrinkite patalpoje tinkamą vėdinimą dažant ir džiūvimo metu.
 • Tarp sluoksnių palikite pakankamai laiko džiūvimui.
 • Uždenkite aplink dažomą paviršių esančius paviršius, kad apsaugotumėte juos nuo aptaškymo.
 • Ant ištisinių paviršių naudokite tik vienos partijos medžiagą.

Sąnaudos: Sąnaudos apie 100 ml/m² vienam sluoksniui. Sąnaudos gali skirtis priklausomai nuo pobūdžio ir pagrindo struktūros, dažymo būdo. Nustatyti tikslias sunaudojimo vertes galite padengus bandomąjį paviršių.

Skiedimas: Paruoštas naudoti. Naudokite neskiestą.

Įrankių valymas: Įrankius iš karto po naudojimo valykite nitroskiedikliu arba teptukų valikliu.

Bendrosios pastabos:

 • Būtina laikytis šiame duomenų lape minimų gaminių techninių duomenų lapų.
 • Dėl didelio galimų pagrindų skaičiaus ir kitų įtaką darančių ve iksnių, kai kuriais atvejais rekomenduojama prieš dažant išbandyti ant bandomojo paviršiaus.
 • Kad danga būtų ilgaamžė, bent kartą per metus reikėtų patikrinti, ar ji nėra pažeista. Pažeidimai turi būti profesionaliai suremontuoti.
 • Netinka kaip baigiamasis sluoksnis. Galutinis sluoksnis turi būti padengtas tinkamu produktu.
 • Kvapų atsiradimas dengimo ir džiovinimo metu yra būdingas tirpiklių pagrindu pagamintoms dangų sistemoms ir nėra produkto defektas.
 • Dėl tirpiklių pagrindu pagamintiems produktams būdingo nemalonaus kvapo, dideliems paviršiams patalpose rekomenduojama naudoti vandens pagrindu pagamintus produktus.

Pagrindas: Visi nurodyti gruntai yra taikymo techninės rekomendacijos; prireikus galima naudoti kitus gruntus. Pastabos dėl pagrindo paruošimo pateiktos šioje lentelėje.
Pagrindas turi būti be nešvarumų, atšokusių medžiagų, švarus, sausas, atsparus apkrovai ir atitikti visuotinai pripažintas technologijos taisykles. Būtina laikytis galiojančių BFS duomenų lapų ir VOB, C dalis, DIN 18363 Dažymo ir lakavimo darbai.

Senos dangos: Sušveiskite apkrovas laikančias senas dangas, jei reikia, nuriebalinkite. Nelaikančius senus dažus pašalinkite ir iškart priklausomai nuo pagrindo tinkamai paruoškite. Gruntas nėra būtinas.

Geležis/Plienas: Mechaniniu būdu pašalinkite rūdis, valcavimo “odą”, apnašas ir suvirinimo likučius, kol bus matomas blizgus metalinis paviršius. Aštrios briaunos ir šerpetos turėtų būti užapvalintos. Gruntas nėra būtinas.

Mediena: Medienos paviršius šlifuokite pagal medienos tekstūros kryptį. Aštrios medienos briaunos turi būti užapvalintos. Būtina atsižvelgti į konstruktyvią medienos apsaugą lauke. Lietaus vanduo turi greitai nutekėti, venkite stovinčios drėgmės. Medienos likutinė drėgmė turi būti ne didesnė kaip 15 % matmenų stabiliems komponentams ir ne didesnė kaip 18 % – riboto naudojimo ir nepastovių matmenų komponentams. Gruntas nėra būtinas.

Bläue gefährdete Hölzer: Naudojant išorėje, neapdorotą medieną, kuriai gresia mėlynos dėmės, gruntuokite tinkama medienos apsaugos priemone. Atsargiai naudokite biocidus. Prieš naudodami visada perskaitykite etiketę ir informaciją apie gaminį. Tinkama medienos apsaugos priemone.

Mediena, kurioje gausu dervų ir (arba) aliejaus: Kruopščiai nuplaukite dervų ir (arba) alyvos turtingą medieną “Nitro Universal” skiedikliu, leiskite paviršiams veikti oro salygų , pašalinkite dervas. Gruntas nėra
būtinas.

Slėgiu impregnuota mediena: Slėgiu impregnuotos medienos nedenkite, kol ji nebus veikiama oro sąlygų maždaug 6 mėnesius. Gruntas nėra būtinas.

Išdegusi mediena: Pašalinkite atšokusią ir pilką medieną iki pat tvirto, apkrovą laikančiojo medinio sluoksnio. Gruntas nėra būtinas.

Sudėtis pagal VdL: Alkidinė derva, neorganiniai pigmentai, organiniai pigmentai, titano dioksidas,
kalcio karbonatas, silikatai, alifatinės ir aromatinės alyvos, glikoliai, priedai, antikorozinės medžiagos, sikatyvai, korozijos inhibitoriai.

Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]: Ženklinimą galima pamatyti saugos duomenų lape.

LOJ saugos pranešimas: Produkto ES ribinė vertė (A/i kategorija): 500 g/l (2010 m.).
Šiame produkte yra <450 g/l lakiųjų organinių junginių.

Sandėliavimas: Visada laikykite sausoje, vėsioje, bet neužšąlančioje vietoje. Atidarytas talpyklas laikykitesandariai uždarytas.

Šalinimas: Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius. Neleiskite patekti į žemę ir (arba) dirvožemį. Išmeskite pagal oficialias taisykles. Perdirbti reikėtų tik tuščias pakuotes. Džiovintų medžiagų likučius galima šalinti kartu su buitinėmis atliekomis, o skystų medžiagų likučius – pasikonsultavus su vietos atliekų šalinimo įmone. AVV atliekų kodas: 080111

Papildomi saugos nurodymai:Purškimo darbams naudokite apsauginius akinius ir kombinuotą A2/P2 filtrą. Šlifavimo darbams naudokite dulkių filtrą P2. Venkite valgyti, gerti ir rūkyti produkto naudojimo metu. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užtikrinkite gerą vėdinimą tepimo ir džiovinimo metu.

This entry was posted in ERBEDOL. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.